Primaire gegevens aanvrager
Vul uw gegevens zo compleet mogelijk in voordat u de aanvraag verstuurt. Aanvragen die niet volledig zijn ingevuld kunnen wij helaas niet in behandeling nemen. Toetsing en registratie bij het Bureau Kredietregistratie (BKR) in Tiel.
 Achternaam *  
 Tussenvoegsel
 Voorletters *    
 Geboortedatum *  
 Huisnummer, toevoeging *  
 Postcode *  
 Telefoon privé *  
 Mobiel telefoonnummer
 E-mailadres  
 Aanvullende gegevens aanvrager
 Nationaliteit *
 Burgerlijke staat *
 Bent u gescheiden?
 Straat *  
 Woonplaats *  
 Land *
 Woonachtig op dit adres sinds *  
 Telefoon werk  
 Nummer Rijbewijs of ID-kaart
 Burgerservicenummer (BSN)  
 Aantal inwonende kinderen
 Inkomenssituatie aanvrager
Vul de gegevens van uw werkgever in.
 Bedrijfsnaam of uitkeringsinstantie*  
 Plaats *  
 Land *  
 Uw functie *
 Soort dienstverband *
 In dienst sinds *  
 Financiële gegevens aanvrager
 Vul uw inkomensten en uitgaven in, en de overige financiële informatie.
 Bruto basis maandinkomen *  €
 Overig maandinkomen  €
 Aard overige inkomsten
 Wat is uw woonsituatie *  
 Maandelijkse woonlasten *  €
 Rekeningnummer (IBAN)
 Bestedingsdoel van de lening
 Lopende leningen
Geef aan of u elders één of meer lopende leningen heeft. Daarna kunt u per lening aangeven of u deze wilt onderbrengen samen met uw nieuwe lening.
 Heeft u elders lopende leningen?
 Kredietgegevens
 Aankoopwaarde € 0,00
 Inruilwaarde en/of aanbetaling €   
 Gewenst kredietbedrag € 0,00
 Gewenst maandbedrag €   
 Uw aanvraag versturen
 
U heeft nu alle gegevens voor de aanvraag ingevuld. Door op 'aanvraag  versturen' te  klikken wordt uw aanvraag verzonden en beoordeeld. Indien gewenst kunt u nog opmerkingen toevoegen aan uw aanvraag:Indien uw aanvraag akkoord wordt bevonden ontvangt u per e-mail of per post de overeenkomst. Mochten er aanvullende gegevens nodig zijn dan zal één van onze medewerkers contact met u opnemen. Heeft u op voorhand vragen dan kunt u contact met ons opnemen.