Gewenst krediet
 Gewenst kredietbedrag *  €
 Maandelijkse terugbetaling  €
 Bestedingsdoel van de lening
 Persoonlijke gegevens aanvrager
Vul uw gegevens zo compleet mogelijk in voordat u de aanvraag verstuurt.
Toetsing en registratie bij het Bureau Kredietregistratie (BKR) in Tiel.
 Achternaam *
 Tussenvoegsel
 Voorletters *  
 Geboortedatum *
 Nationaliteit *
 Burgerlijke staat *
 Bent u gescheiden?
 Straat *
 Huisnummer, toevoeging *
 Postcode *
 Woonplaats *
 Land *
 Woonachtig op dit adres sinds *
 Telefoon werk  
 Telefoon privé *
 Mobiel telefoonnummer
 Nummer Rijbewijs of ID-kaart
 Burgerservicenummer (BSN)
 E-mailadres *
 Aantal inwonende kinderen
 Werksituatie aanvrager
Vul de gegevens van uw werkgever in.
 Bedrijfsnaam *
 Plaats *
 Land *  
 Uw functie *
 Soort dienstverband *
 In dienst sinds *
 Financiële gegevens aanvrager
 Vul uw inkomensten en uitgaven in, en de overige financiële informatie.
 Bruto basis maandinkomen *  €
 Vaste 13e maand  €
 Vaste eindejaarsuitkering  €
 Pensioenopbouw via werkgever?
 Wat is uw woonsituatie *
 Maandelijkse woonlasten *  €
 Overige financiële gegevens aanvrager
 Auto in bezit? *
 Lopende leningen
Geef aan of u elders één of meer lopende leningen heeft. Daarna kunt u per lening aangeven of u deze wilt onderbrengen samen met uw nieuwe lening.
 Heeft u elders lopende leningen?
 Uw aanvraag versturen
U heeft nu alle gegevens voor de aanvraag ingevuld. Door op 'aanvraag  versturen' te  klikken wordt uw aanvraag verzonden en beoordeeld. Indien gewenst kunt u nog opmerkingen toevoegen aan uw aanvraag: Naam tussenpersoon


Indien uw aanvraag akkoord wordt bevonden ontvangt u per e-mail of per post de overeenkomst. Mochten er aanvullende gegevens nodig zijn dan zal één van onze medewerkers contact met u opnemen. Heeft u op voorhand vragen dan kunt u contact met ons opnemen.

Privacy verklaring
De persoonsgegevens die u bij het gebruik van deze website achterlaat, worden conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens gebruikt en komen alleen aan ons ter beschikking. De gegevens worden niet verstrekt aan derden. Wij streven na om uw persoonsgegevens zo te verwerken en te beheren dat uw privacy wordt beschermd en gewaarborgd.

Nieuwe regelgeving omtrent privacy 2018: Zie onze privacy statement.